سونوگرافی

سونوگرافی چیست؟

تصویربرداری در صنعت پزشکی تحول عظیمی به وجود آورد. روش‌های گوناگون تصویربرداری در کنار عملیات دیگر مانند آزمایش‌های گوناگون تشخیص بیماری را سریع و دقی ...