تنگی واژن 1

تنگ کردن واژن چیست؟

تنگ کردن واژن یعنی چی؟ 🌹تنگ‌کردن واژن یعنی چی ؟ 🌹چرا واژن گشاد می شه ؟ 🌹اگه گشاد بشه چه عوارضی داره ؟ 🌹چطوری میشه این وضعیت رو برگردوند ؟ ...