فیبروم‌ها

فیبروم چیست؟

بیماری‌های زنانپیشگیری، تشخیص ودرمان بیمار‌ی‌های دستگاه تناسلی بانوان، مراقبت‌های بهداشتی و غربالگری بیما‌ی‌‎ها، بهداشت باروری مراقبت از مادر باردار و ...

دستگاه-معاینه-زنان

تست پاپ اسمیر

پاپ اسمیر چیست؟ شایعترین و مهمترین روش غربالگری سرطان دهانه رحم‌، پاپ‌اسمیر است. در این روش،نمونه سطحی از سلول‌های دهانه رحم گرفته میشود و با بررسی د ...