دی
دکتر نرگس تاج دینی

کولپوسکوپی چیست؟

با افزایش شیوع زگیل تناسلی و HPV پرخطر نیاز به انجام کولپوسکوپی برای تشخیص زودرس سرطانهای دستگاه تناسلی بانوان بیشتر می شود.   7 کار مهم قب ...

مهر