آذر
دی
کولپوسکوپی چیست

همه چیز درباره کولپوسکوپی

کولپوسکوپی چیست؟ کولپوسکوپی یکی از روشهای تشخیص زودرس سرطانهای دستگاه تناسلی (ولو,واژن,سرویکس) است.این روش غیرتهاجمی بوده و نیاز به بستری در بیمارستا ...

مهر