فیبروم‌ها

فیبروم چیست؟

بیماری‌های زنانپیشگیری، تشخیص ودرمان بیمار‌ی‌های دستگاه تناسلی بانوان، مراقبت‌های بهداشتی و غربالگری بیما‌ی‌‎ها، بهداشت باروری مراقبت از مادر باردار و ...

nazaei1

نازایی زنان

نازایی چیست؟تلاش برای بارداری با رابطه جنسی مکرر به مدت حداقل یک سال و عدم موفقیت در بارداری “نازایی” یا Infertility نامیده می‌شود. نازایی ممکن است در ...